ผู้บริหาร

นายปรีชา บัวกิ่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาระนอง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2016
ปรับปรุง 23/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 56429
Page Views 114252
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารธุรการชั้นเรียน
ทะเบียนคำสั่ง Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 4715
ทะเบียนการช่วยเหลือนักเรียนในโอกาสต่างๆ Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 2976
ทะเบียนการเป็นวิทยากร Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 2027
ทะเบียนการนำนักเรียนแข่งขันในโอกาสต่างๆ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 2376
ทะเบียนอุปกรณ์สื่อ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.5 KB 2643
การนำวัสดุเหลือใช้มาจัดทำสื่อการเรียนการสอน Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.95 KB 2053
บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 5797
บันทึกการพัฒนาตนเองของครู Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.6 KB 4302
บันทึกการร่วมงานกับชุมชน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.97 KB 2335
บันทึกการให้คำปรึกษากับผู้ร่วมงาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.06 KB 1699
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 3176
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน Unkown Document ขนาดไฟล์ 39.25 KB 2963
บันทึกการช่วยเหลือนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 2238
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.51 KB 3561
บันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.23 KB 2144
ทะเบียนเกียรติบัตร Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.48 KB 2501
ทะเบียนโครงการประจำปี Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.55 KB 2161
ทะเบียนนักเรียน ก่ง อ่อน Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.04 KB 2385
ทะเบียนนักเรียนดีเด่น Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.52 KB 1651
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.18 KB 2036
รวมเอกสารธุรการชั้นเรียนครับ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 709.32 KB 3664
ต้นแบบเกียรติบัตร
แบบเกียรติบัตร อบรมขยายผล DLIT ระดับโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 355.19 KB 1851
ID-Plan ครูผู้สอน
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 9400
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 5297
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 4691
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 5006
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 5486
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 4324
ID-Plan ผู้บริหาร
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 2397
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 224 KB 1656
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 1500
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 1532
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง ผอ. Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 1749
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 1346
คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เล่มที่ ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 1817
เล่มที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 4315
เล่มที่ ๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 825
เล่มที่ ๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 782
เล่มที่ ๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 821
เล่มที่ ๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 785
เล่มที่ ๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 785
เล่มที่ ๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 887
คู่มือจัดสอบต่างๆ /คู่มือครูจัดกิจกรรมต่างๆ
คู่มือสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 646
คู่มือการจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2559 69
คู่มือการจัดสอบอ่านเขียน ป.1-ป.4 ปีการศึกษา 2559 ครับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 549.26 KB 61
คู่มือครู อบรมพัฒนา ต่างๆ
คู่มืออบรมพัฒนาครูและบุคลากร TEPE Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.72 KB 1185
ID-Plan ศึกษานิเทศก์
ปกหน้า Unkown Document ขนาดไฟล์ 298.57 KB 733
ปกหลัง Unkown Document ขนาดไฟล์ 214.37 KB 530
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 633
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 468
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 455
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 481
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 656
แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 525
id1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.52 KB 601
id2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.6 KB 491
เอกสารทั่วไป
ร่างการจัดทำปฏิทินการเรียนการสอน 200 วัน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 2548
แบบ AAR โรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 25 KB 153
สื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 76
กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.36 KB 104
IDIOMS Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 59
Proverbs Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 48
Adjectives Pictures Vocabulary Word Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 24
โครงสร้างข้อสอบ NT , O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙
Test Blueprint NT ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Unkown Document ขนาดไฟล์ 21.73 KB 249
Test Blueprint O-NET ป.6 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.78 KB 191
Test Blueprint O-NET ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 394.12 KB 56
คู่มือการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1-ป.4
ึคู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1 - ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.24 KB 916
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 52
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 35
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 31
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 37
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 25
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 21
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯดนตรี ศิลปะฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 31
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 27
ข้อสอบโอเน็ตปี 2558 ชั้น ป.6 พร้อม เฉลย
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 45
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 22
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 19
สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 96
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 27
เฉลยภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.76 KB 57
เฉลยวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.81 KB 41
เฉลยคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.14 KB 31
เฉลยสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.51 KB 36
เฉลยภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.21 KB 36
ข้อสอบโอเน็ตปี 2558 ชั้น ม.3 พร้อม เฉลย
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 13
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 24
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 15
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 12
สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 9
เฉลยภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 24
เฉลยสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.33 KB 22
เฉลยภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.21 KB 89
เฉลยคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 887.13 KB 21
เฉลยวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.8 KB 27
ข้อสอบพัฒนาสมอง กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ป.1-ป.3 153
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ป.4-ป.6 116
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ม.1-ม.3 59
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ป.1-ป.3 80
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ป.4-ป.6 66
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ม.1-ม.3 53
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพถายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 48
คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 39
แนวทางการเขียนรายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษา 73
คู่มือการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 105
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๒/๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทร. -๗๗๘๔-๘๔๐๕