ผู้บริหาร

นายปรีชา บัวกิ่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาระนอง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2016
ปรับปรุง 23/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 70204
Page Views 146174
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารธุรการชั้นเรียน
ทะเบียนคำสั่ง Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 4748
ทะเบียนการช่วยเหลือนักเรียนในโอกาสต่างๆ Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 2999
ทะเบียนการเป็นวิทยากร Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 2042
ทะเบียนการนำนักเรียนแข่งขันในโอกาสต่างๆ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 2394
ทะเบียนอุปกรณ์สื่อ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.5 KB 2671
การนำวัสดุเหลือใช้มาจัดทำสื่อการเรียนการสอน Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.95 KB 2069
บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 5827
บันทึกการพัฒนาตนเองของครู Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.6 KB 4331
บันทึกการร่วมงานกับชุมชน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.97 KB 2352
บันทึกการให้คำปรึกษากับผู้ร่วมงาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.06 KB 1716
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 3198
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน Unkown Document ขนาดไฟล์ 39.25 KB 2982
บันทึกการช่วยเหลือนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 2258
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.51 KB 3582
บันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.23 KB 2164
ทะเบียนเกียรติบัตร Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.48 KB 2519
ทะเบียนโครงการประจำปี Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.55 KB 2180
ทะเบียนนักเรียน ก่ง อ่อน Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.04 KB 2427
ทะเบียนนักเรียนดีเด่น Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.52 KB 1665
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.18 KB 2052
รวมเอกสารธุรการชั้นเรียนครับ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 709.32 KB 3692
ต้นแบบเกียรติบัตร
แบบเกียรติบัตร อบรมขยายผล DLIT ระดับโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 355.19 KB 1869
ID-Plan ครูผู้สอน
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 9488
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 5367
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 4750
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 5065
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 5548
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 4375
ID-Plan ผู้บริหาร
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 2435
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 224 KB 1687
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 1533
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 1566
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง ผอ. Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 1782
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 1371
คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เล่มที่ ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 1837
เล่มที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 4329
เล่มที่ ๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 836
เล่มที่ ๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 794
เล่มที่ ๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 832
เล่มที่ ๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 798
เล่มที่ ๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 797
เล่มที่ ๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 899
คู่มือจัดสอบต่างๆ /คู่มือครูจัดกิจกรรมต่างๆ
คู่มือสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 659
คู่มือการจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2559 78
คู่มือการจัดสอบอ่านเขียน ป.1-ป.4 ปีการศึกษา 2559 ครับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 549.26 KB 75
คู่มือครู อบรมพัฒนา ต่างๆ
คู่มืออบรมพัฒนาครูและบุคลากร TEPE Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.72 KB 1200
ID-Plan ศึกษานิเทศก์
ปกหน้า Unkown Document ขนาดไฟล์ 298.57 KB 746
ปกหลัง Unkown Document ขนาดไฟล์ 214.37 KB 542
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 647
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 480
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 469
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 499
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 666
แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 540
id1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.52 KB 616
id2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.6 KB 502
เอกสารทั่วไป
ร่างการจัดทำปฏิทินการเรียนการสอน 200 วัน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 2576
แบบ AAR โรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 25 KB 166
สื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 99
กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.36 KB 125
IDIOMS Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 81
Proverbs Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 61
Adjectives Pictures Vocabulary Word Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 36
โครงสร้างข้อสอบ NT , O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙
Test Blueprint NT ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Unkown Document ขนาดไฟล์ 21.73 KB 265
Test Blueprint O-NET ป.6 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.78 KB 203
Test Blueprint O-NET ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 394.12 KB 67
คู่มือการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1-ป.4
ึคู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1 - ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.24 KB 928
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 70
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 48
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 48
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 51
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 41
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 34
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯดนตรี ศิลปะฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 47
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 41
ข้อสอบโอเน็ตปี 2558 ชั้น ป.6 พร้อม เฉลย
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 54
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 30
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 29
สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 105
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 37
เฉลยภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.76 KB 67
เฉลยวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.81 KB 50
เฉลยคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.14 KB 42
เฉลยสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.51 KB 48
เฉลยภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.21 KB 49
ข้อสอบโอเน็ตปี 2558 ชั้น ม.3 พร้อม เฉลย
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 23
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 35
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 25
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 22
สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 18
เฉลยภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 36
เฉลยสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.33 KB 33
เฉลยภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.21 KB 103
เฉลยคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 887.13 KB 34
เฉลยวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.8 KB 41
ข้อสอบพัฒนาสมอง กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ป.1-ป.3 173
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ป.4-ป.6 133
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ม.1-ม.3 70
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ป.1-ป.3 92
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ป.4-ป.6 79
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ม.1-ม.3 64
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพถายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 65
คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 52
แนวทางการเขียนรายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษา 92
คู่มือการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 122
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๒/๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทร. -๗๗๘๔-๘๔๐๕