ผู้บริหาร

นายมนูญ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2016
ปรับปรุง 10/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 182610
Page Views 452347
ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั
( จำนวน 20 รูป / ดู 11 ครั้ง )
ประชุมถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียน
( จำนวน 35 รูป / ดู 31 ครั้ง )

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๒/๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทร. -๗๗๘๔-๘๔๐๕