ผู้บริหาร

นายมนูญ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2016
ปรับปรุง 10/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 182622
Page Views 452359
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการบริการจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ (อ่าน 584) 11 พ.ย. 59
ขอเชิญดาวน์โหลดโครงสร้างข้อสอบ NT , O-NET ป.6 และ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1316) 15 ก.ย. 59
แบบประเมิน 4H (อ่าน 1416) 07 ก.ย. 59
ดาวน์โหลดเอกสารวัดผลประเมินผลในชั้นเรียน (อ่าน 1074) 24 ส.ค. 59
ผลการสอบ NT ๓ ปีย้อนหลัง (2556 - 2558) ระดับเขตพื้นที่-ระดับประเทศ ระดับชั้นประถมปีที่ ๓ (อ่าน 3865) 09 ส.ค. 59
รายงานผลการสอบ NT ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง (อ่าน 1248) 19 พ.ค. 59
ผลการสอบโอเน็ต ชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สพป.ระนอง (ระดับเขตพื้นที่ - ระดับสังกัด - ระดับประเทศ) (อ่าน 746) 29 มี.ค. 59
ผลการสอบโอเน็ต ชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สพป.ระนอง (ผลการพัฒนา) (อ่าน 685) 29 มี.ค. 59
ผลการสอบโอเน็ต ชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สพป.ระนอง (เรียงลำดับคะแนน) (อ่าน 745) 29 มี.ค. 59
ผลการสอบโอเน็ต ชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สพป.ระนอง (เปรียบเทียบ ระดับเขตพื้นที่ - ระดับสังกัด - ระดับ (อ่าน 1401) 28 มี.ค. 59
ผลการสอบโอเน็ต ชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สพป.ระนอง (ผลการพัฒนา) (อ่าน 843) 28 มี.ค. 59
ผลการสอบโอเน็ต ชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สพป.ระนอง (เรียงลำดับคะแนน) (อ่าน 1044) 28 มี.ค. 59
การกรอกข้อมูลเพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (อ่าน 678) 28 มี.ค. 59
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 668) 11 ก.พ. 59
การประชุมชี่แจงการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 618) 09 ก.พ. 59
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชมคลิป "I speak English เพื่อชีวิตที่ better" (อ่าน 544) 04 ก.พ. 59
เรื่องน่ารู้ การก้าวเข้าสู่อาเซียน (อ่าน 511) 01 ก.พ. 59
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (อ่าน 532) 27 ม.ค. 59
แจ้งแก้ไขปฏิทินการนิเทศเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 5 และ 6 (อ่าน 500) 22 ม.ค. 59
ปฏิทินการนิเทศโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 5 และ 6 สังกัด สพป.ระนอง ครั้งที่ 1 (อ่าน 534) 21 ม.ค. 59
สพฐ.กำหนดติว O-NET ทางสถานีโทรทัศน์ (อ่าน 526) 21 ม.ค. 59

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๒/๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทร. -๗๗๘๔-๘๔๐๕