ผู้บริหาร


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2016
ปรับปรุง 23/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 129863
Page Views 342758
คณะศึกษานิเทศก์

นายปัญญา แกล้วกล้า
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสุนี จั่นสกุล
ศึกษานิเทศก์

นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล
ศึกษานิเทศก์

นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์
ศึกษานิเทศก์

นายษณกร เสนาะเสียง
ศึกษานิเทศก์

นายปรีชาพล ทองพลอย
ศึกษานิเทศก์

นางสุภาวดี วสุวัต
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๒/๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทร. -๗๗๘๔-๘๔๐๕